13.03.2018 | Nota de premsa de Projecte Home Catalunya

  • Projecte Home lidera l’Special Event “Promovent el coneixement a les Comunitats Terapèutiques”, coorganitzat pels governs d’Espanya i Grècia, l’ONUDC i les principals xarxes i ONG internacionals d’addiccions.
  • La soprano Ainhoa Arteta ha exercit com a portaveu de 905 ONG que animen als Estats Membres a ampliar la cobertura i millorar la qualitat dels programes de tractament, ja que 5 de cada 6 persones amb addicció no hi tenen accés.
  • Projecte Home presenta el projecte d’un estudi conjunt que demostrarà la importància i la necessitat de les Comunitats Terapèutiques, claus en l’estratègia de prevenció i tractament de les drogodependències.

Viena, 13 de març de 2018. A nivell mundial, cinc de cada sis persones amb addicció a l’alcohol i altres drogues no tenen accés a un programa de tractament. Per això, Projecte Home (en el marc de l’Asociación Proyecto Hombre), al costat d’altres 905 organitzacions han presentat una declaració conjunta amb propostes concretes als estats membres per garantir un tractament disponible, accessible, primerenc i assequible, posant el focus en les poblacions més marginades.

En el marc de la 61ª Sessió de la Comissió d’Estupefaents de Nacions Unides, que va començar ahir, s’ha presentat aquesta declaració signada per 905 organitzacions internacionals que anualment ajuden a més de 700.000 persones amb problemes d’addicció. Aquestes institucions compten amb la força de 32.500 professionals acreditats.

Special Event: “Promovent el coneixement de les Comunitats Terapèutiques”

L’Asociación Proyecto Hombre –entitat que aplega els 27 centre de Projecte Home arreu d’Espanya i que compta amb Estatus Consultiu Especial davant el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (ECOSOC)- ha coorganitzat l’Esdeveniment Especial “Promovent el coneixement de les Comunitats Terapèutiques”, al costat de l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC). L’esdeveniment, celebrat avui i copatrocinat pels governs d’Espanya i Grècia, ha comptat amb destacats investigadors que han abordat l’evidència científica i l’eficàcia dels tractaments en addiccions de les Comunitats Terapèutiques.

Durant l’acte s’ha presentat un anàlisi de la situació actual amb la intervenció de les principals xarxes internacionals, integrades per organitzacions que utilitzen l’enfocament biopsicosocial amb l’ajuda mútua i l’acompanyament professional orientat a la reinserció social. Així mateix, han intervingut el Dr. Gilberto Gerra, Cap de Salut i Prevenció de l’UNODC, la màxima autoritat experta en Nacions Unides, i el Sr. Mario Garcés Sanagustín, Secretari d’Estat de Serveis Socials i Igualtat en suport a les Comunitats Terapèutiques.

A més, la soprano Ainhoa Arteta ha llegit un manifest conjunt signat per 905 ONG internacionals dedicades a la prevenció i el tractament de les addiccions. La soprano espanyola representa els valors de la constància i superació a través de la música, que Projecte Home considera claus per a transmetre als més joves com a mesura per al creixement integral de la persona, deixant al marge l’ús de substàncies.

Les organitzacions signatàries reclamen exercir un paper més actiu amb l’UNODC-OMS i els Estats Membres, en la formulació i aplicació de polítiques per a reduir la demanda de drogues. A més, assenyalen que poden convertir-se en veritables aliats per aconseguir els objectius crucials de la Declaració Política i el Pla d’Acció de 2009, sense esmentar els plans que han d’elaborar-se en el futur. “Necessitem treballar junts, complementant-nos mútuament amb les mateixes finalitats”, subratllen.

Les Comunitats Terapèutiques: resposta integral a les addiccions

Projecte Home és copartícep d’un estudi internacional en aliança amb l’ONU i l’organització grega KETHEA, el disseny del qual s’ha presentat avui, que demostrarà l’eficàcia de les Comunitats Terapèutiques, un dels models de tractament més comuns al món. Des dels seus orígens el 1958, han anat adaptant el seu treball a les necessitats de les persones amb addicció, especialment quan aquestes i les seves famílies han d’afrontar condicions adverses.

En aquests centres s’hi aplica un model de tractament basat en un enfocament biopsicosocial, l’objectiu final del qual és la reinserció social, restaurar la dignitat i benestar personal, alhora que es promouen societats més saludables i sostenibles.

Les ONG signatàries subratllen el seu compromís a desenvolupar més recerques en col·laboració amb l’UNODC-OMS, els Estats Membres i altres agències governamentals, demostrant els resultats significatius d’aquest model a llarg termini, així com el seu impacte en la societat en general.

Per tot això, conviden als Estats Membres i agències a reconèixer l’inestimable treball de les Comunitats Terapèutiques com una resposta insubstituïble per a la rehabilitació i reinserció
social de persones amb addicció. En alguns països, aquest model de tractament no està suficientment acceptat ni adequadament finançat. En conseqüència, les poblacions més marginades amb prou feines poden accedir al tractament adequat.

Problema de salut i seguretat pública

Les addiccions constitueixen un problema de salut i seguretat pública, tant als països desenvolupats com als països en desenvolupament. En general, estan associades a una varietat de condicions de vulnerabilitat individual i factors socials com la pobresa, l’exposició a la violència, el crim i l’exclusió social. Enfortir la prevenció i el tractament per a les persones que pateixen drogodependències és una estratègia essencial per a la reducció de la demanda i d’una gran importància per a la salut pública.

Segons dades del World Drug Report elaborat per l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte, s’estima que uns 250 milions de persones, o un 5% de la població adulta mundial, van consumir drogues almenys una vegada en 2015. D’aquestes persones, 29,5 milions, o un 0,6%, pateix una addicció.

Per això, les ONG que signen la declaració escrita encoratgen a tots els Estats Membres a considerar ampliar la cobertura i millorar la qualitat dels programes de tractament de drogues, intervencions i polítiques basades en l’evidència científica.

Projecte Home participa en la Comissió d’Estupefaents de Nacions Unides -que es desenvolupa del 12 al 16 de març a Viena- al costat d’altres organitzacions del sud d’Europa especialitzades en addiccions.

En representació de l’Asociación Proyecto Hombre hi han assistit Luis Bononato, president; Elena Presencio, directora; Oriol Esculies, comissionat internacional; i una delegació de 23 persones de diferents centres de Projecte Home.

Recommended Posts