Mans de nens com a símbol d'equip. Imatge 'United', de tv27, distribuïda sota llicència CC BY-NC-SA-ND 2.027.04.2016 | Els Premis de Voluntariat Social, atorgats per la Secretaria d’Estat de Serveis Socials, són un reconeixement de l’acció voluntària a títol individual o d’entitat, davant situacions d’exclusió social, a través de programes de voluntariat. Es valora la promoció de la igualtat d’oportunitats mitjançant la transformació social en col·lectius específics i en la societat en general.

Es pot participar a la modalitat individual, per persones físiques i la col·lectiva per persones jurídiques. El jurat també pot atorgar mencions honorífiques en cada categoria. Els premis són una medalla al·legòrica de la solidaritat i un diploma acreditatiu.

Les persones que es presentin a la categoria individual han de ser voluntàries en entitats del tercer sector, o d’altres públiques o privades, dins del marc d’un programa de voluntariat. Per la seva banca, les entitats que vulguin optar a la modalitat col·lectiva, han de ser privades, amb finalitat d’interès general i sense afany de lucre.

Els models per fer la sol·licitud es poden descarregar des del web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.  El termini per presentar les candidatures és el 17 de maig. Per a més informació llegiu les bases, publicades al BOE del 9 abril 2016.

Recommended Posts