20161031_accion_hambre_talleres_mujeres_inmigrantes31.10.2016 | Acció contra la Fam ofereix formació gratuïta per dones migrants residents a Catalunya sobre competències bàsiques d’accés al mercat laboral i models d’autoocupació.

Dones emprenedores

Els objectius generals de la formació són el foment del desenvolupament personal de les dones participants, la identificació dels recursos propis, la definició d’objectius, la promoció de la cooperació i la xarxa de contactes, el desenvolupament d’idees de negoci rentables i sostenibles, i la millora de la comunicació sobre els projectes. 

La metodologia de treball es basa en l’aprenentatge col·laboratiu i el treball en equip a través de sessions monogràfiques. D’altra banda, l’entitat ofereix també tutories individuals i suport tècnic per al desenvolupament de les idees de negoci.

Les sessions tindran lloc el 3, el 10 i el 17 d’octubre a la seu de La Fede.cat (Tàpies 1-3. Barcelona) de 9.30 a 13.30h. El primer taller ‘Cree en tu idea’ té com a objectiu el treball de l’autoconfiança i l’autoconeixement per a la posada en marxa de projectes professionals d’emprenedoria. El segon porta com a títol ‘Cómo hacer un modelo de negocio’ i donarà pautes sobre la definició i diferenciació de productes o serveis i els recursos per generar ingressos i beneficis. El tercer taller és el de ‘Comunicación y trabajo en equipo’,  per reforçar les competències de comunicació i conèixer eines de treball en xarxa.
La inscripció està oberta. Per a més informació, contacteu Maria Miranda al 93 254 03 81 o per correu electrònic a   mimiranda@accioncontraelhambre.org.

Recommended Posts