Skip to content

Aparició d’ECAS a Els Matins de TV3

Llegir-ne més

Entitats i serveis socials reclamen un reglament que faciliti, agilitzi i amplïi el desplegament de l’Ingrés Mínim Vital

Llegir-ne més

‘Un ajut insuficient’, article de Teresa Crespo a El Punt Avui

Llegir-ne més

El col·lapse de l’Ingrés Mínim Vital evidencia la insuficiència del nou ajut per fer front a l’emergència social

Llegir-ne més

‘L’Ingrés Mínim Vital, repte o oportunitat?’, article de Sira Vilardell a Social.cat

Llegir-ne més

L’Ingrés Mínim Vital ha de ser el primer pas cap a un nou sistema de garantia de drets universal que eviti l’estigmatització

Llegir-ne més

‘Joventut i Renda Garantida: crida per a una resposta política’, article de Claudia Talavera a Social.cat

Llegir-ne més

El futur del treball, la revolució tecnològica i els Drets Humans en el debat sobre la garantia de rendes per a tota la població

Llegir-ne més

‘Quin és l’impacte de la renda garantida en el món local?’, 16 d’octubre

Llegir-ne més

El Col·legi de Treball Social considera urgent comptar amb el reglament i les taules territorials per millorar el desplegament de la RGC i la coordinació entre la Generalitat i els ens locals

Llegir-ne més

La Renda Garantida de Ciutadania no assoleix els objectius com a eina per assegurar uns ingressos mínims a tota la població

Llegir-ne més

‘¿Renda bàsica universal o renda garantida?’, article de Sonia Fuertes a El Periódico de Catalunya

Llegir-ne més