En aquesta pàgina podeu consultar els materials de les formacions en comunicació per a entitats socials realitzades per l’Agència de Comunicació Social d’ECAS

Març 2019
Docent: Joan Francesc Cánovas, especialista en comunicació de crisi i formació de portaveus
Com comuniquem? Habilitats de comunicació. Parlar en públic (PDF)

Octubre 2017
Docent: Marta Molas, La Clara Comunicació
Activisme a Twitter! Campanyes, difusió de projectes i incidència a cop de piulada (PDF)

Abril 2017
Docent: Sònia Flotats, consultora free-lance.
Comunicar per a la captació de fons. Reflexions i eines per optimitzar les campanyes (PDF)

Desembre 2015
Docent: Jonás Candalija, responsable de Premsa d’EAPN Espanya
Comunicación social e incidencia pública: cómo contar la realidad con gancho, rigor y enfoque inclusivo (pdf)
Material complementari: Guies d’estil per a periodistes publicades per EAPN Espanya

Maig 2015
Docent: Montse Peñarroya, especialista en marketing digital internacional
Comunicació i marketing digital, tècniques bàsiques (pdf)

Desembre 2013
Docents: Pau Vidal (coordinador de l’Observatori del Tercer Sector) i Irene Borràs (consultora de CAUSES that change the world).
Memòries per generar confiança (pdf)

Març 2012
Docent: Jaume Albaigès, assessor en TIC i Tercer Sector i autor del blog TecnolONGia

Sessió 1 | Blogs, RSS i eines de publicació de continguts
Sessió 2 | Facebook i Twitter
Sessió 3 | Eines per al treball en col·laboració
Sessió 4 | Eines per a la gestió de la base social i la captació de fons

Resum del contingut de la formació en comunicació 2.0 (pdf)

Novembre 2011
Docent: Xavier Vidal, director de la consultora Explica-t

Mòdul 1 | Pla de comunicació i comunicació interna
Mòdul 2 | Mitjans de comunicació i gabinets de premsa
Mòdul 3 | Comunicació 2.0, eines digitals
Mòdul 4 | Tasques de portaveu

Octubre i novembre 2010
Docents: Marta Falguera i Sònia Flotats

Sessió 1 | Conceptes bàsics
Sessió 2 | El pla de comunicació
Sessió 3 | Materials i canals de comunicació
Sessió 4 | Mitjans de comunicació I: Materials de premsa
Sessió 5 | La comunicació interna
Sessió 6 | Mitjans de comunicació II: Canals de comunicació i eines per relacionar-nos
Sessió 7 | Valoració de resultats i situacions excepcionals
Sessió 8 | Recomanacions per a portaveus