Skip to content

info ACCIÓ SOCIAL 08.04.2021

Núm. 251 | Polítiques socials | Poble Gitano | Sant Jordi | Irregularitat administrativa | Economia social i solidària | Migracions (...)

info ACCIÓ SOCIAL 25.03.2021

Núm. 250 | Ingrés Mínim Vital | Impacte social de la covid-19 | Vacunació | Privatització de l'aigua | Maltractament infantil | Racisme (...)

info ACCIÓ SOCIAL 11.03.2021

Núm. 249 | Ingrés Mínim Vital | Igualtat de Gènere | 8 de març | Treball de la llar | Premis d'Acció Social | Escoles de 2a oportunitat | BcN...

info ACCIÓ SOCIAL 25.02.2021

Núm. 248 | Projecte Lliures | Joves migrants | Jornades Gatzara | Ingrés Mínim Vital | Arcadi Oliveres | Habitatge i infància | Gent gran (...)

info ACCIÓ SOCIAL 11.02.2021

Núm. 247 | Eleccions | Infància, joventut i famílies | Sensellarisme | Tercer sector | Aporofòbia | Llenguatge inclusiu | Drets sexuals (...)

info ACCIÓ SOCIAL 28.01.2021

Núm. 246 | Drets de la infància | Fiscalitat justa | Maltractament infantil | Sensellariesme | Llucià Torras | Projecte Lliures | Emprenedoria | Premi Solidaritat (...)

info ACCIÓ SOCIAL 14.01.2021

Núm. 245 | Transició energètica | Sensellarisme | Propostes electorals | Avortament | Dones trans | Oferim respostes | Comunicació | Renda Bàsica Universal

info ACCIÓ SOCIAL 24.12.2020

Núm. 244 | INSOCAT 12 | Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació | Incendi a Badalona | Informe de Càritas | Transparència | Concert del Projecte Home | Propostes...

info ACCIÓ SOCIAL 10.12.2020

Núm. 243 | Plataforma 12D | Llei Tercer Sector | Igualtat retributiva | Drets Humans | Residències | Voluntariat | VIH (...)

info ACCIÓ SOCIAL 26.11.2020

Núm. 242 | Projecte Lliures | Exclusió social de persones migrants | Violència masclista | Dia de la Infància | Europa Social | Premis La Confederació | Habitatge Social (...)

info ACCIÓ SOCIAL 08.04.2021

Núm. 251 | Polítiques socials | Poble Gitano | Sant Jordi | Irregularitat administrativa | Economia social i solidària |…

info ACCIÓ SOCIAL 25.03.2021

Núm. 250 | Ingrés Mínim Vital | Impacte social de la covid-19 | Vacunació | Privatització de l'aigua | Maltractament…

info ACCIÓ SOCIAL 11.03.2021

Núm. 249 | Ingrés Mínim Vital | Igualtat de Gènere | 8 de març | Treball de la llar |…

info ACCIÓ SOCIAL 25.02.2021

Núm. 248 | Projecte Lliures | Joves migrants | Jornades Gatzara | Ingrés Mínim Vital | Arcadi Oliveres | Habitatge…

info ACCIÓ SOCIAL 11.02.2021

Núm. 247 | Eleccions | Infància, joventut i famílies | Sensellarisme | Tercer sector | Aporofòbia | Llenguatge inclusiu |…

info ACCIÓ SOCIAL 28.01.2021

Núm. 246 | Drets de la infància | Fiscalitat justa | Maltractament infantil | Sensellariesme | Llucià Torras | Projecte…

info ACCIÓ SOCIAL 14.01.2021

Núm. 245 | Transició energètica | Sensellarisme | Propostes electorals | Avortament | Dones trans | Oferim respostes | Comunicació…

info ACCIÓ SOCIAL 24.12.2020

Núm. 244 | INSOCAT 12 | Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació | Incendi a Badalona | Informe de…

info ACCIÓ SOCIAL 10.12.2020

Núm. 243 | Plataforma 12D | Llei Tercer Sector | Igualtat retributiva | Drets Humans | Residències | Voluntariat |…

info ACCIÓ SOCIAL 26.11.2020

Núm. 242 | Projecte Lliures | Exclusió social de persones migrants | Violència masclista | Dia de la Infància |…

info ACCIÓ SOCIAL 12.11.2020

Núm. 241 | Igualtat de tracte | Sector Social | Brúixola Comunitària | Comunicació No Violenta | Habitatge Social |…

info ACCIÓ SOCIAL 29.10.2020

Núm. 240 | Sensellarisme i toc de queda | Fira d'Economia Solidària | Brúixola Comunitària | Violència de Gènere |…