Skip to content

info ACCIÓ SOCIAL 07.05.2020

Núm. 230 | Inclusió sociolaboral | Emergència social | Racisme | Recollida de fons | Pressupostos 2020 | Empadronament | Bretxa digital | Mentoria social | (...)

info ACCIÓ SOCIAL 23.04.2020

Núm. 229 | Sant Jordi | Renda bàsica | Confinament | Recollida de fons | Recursos educatius | Musicoteràpia | Cultura | Festival Devreporter | (...)

info ACCIÓ SOCIAL 09.04.2020

Núm. 228 | COVID-19 | Desigualtats | Execució Penal | Violència sexual infantil | Mentoria social | Dansa | Suport emocional | Habitatge | (...)

info ACCIÓ SOCIAL 26.03.2020

Núm. 227 | COVID-19 | Suspensió activitats | Sensellar | Addiccions | Microdonacions | Música | Equitat de gènere | Recursos online | (...)

info ACCIÓ SOCIAL 12.03.2020

Núm. 226 | Habitatge | Execució penal | Governança democràtica | Racisme | Apatrídia | Innovació social | Acolliment familiar | Salut mental | Ocupació juvenil | (...)

info ACCIÓ SOCIAL 27.02.2020

Núm. 225 | Habitatge | Sensellarisme | Pressupostos 2020 | Execució penal | Conciliació | Discapacitat | Joves | Desigualtats | Dia de la Dona | (...)

info ACCIÓ SOCIAL 13.02.2020

Núm. 224 | Pressupostos | Sensellarisme | Discriminació laboral | Fiscalitat justa | Salut mental | Projecte Lliures | Joves | Desigualtats | Pau | (...)

info ACCIÓ SOCIAL 30.01.2020

Núm. 223 | Projecte Lliures | Reinserció social | Mentoria social | Salut mental | Sensellarisme | Emprenedoria | Violències masclistes | VIH | (...)

info ACCIÓ SOCIAL 16.01.2020

Núm. 222 | INSOCAT | Joves migrats sols | Criminologia | Educació | Sensellarisme | Treball social | Refugi | Formació | Mediació | (...)

info ACCIÓ SOCIAL 12.12.2019

Núm. 221 | Garantia de rendes | Projecte Lliures | Sensellarisme | Innovació | Igualtat | Violències masclistes | LGTBI | Famílies | Integració laboral | (...)

info ACCIÓ SOCIAL 07.05.2020

Núm. 230 | Inclusió sociolaboral | Emergència social | Racisme | Recollida de fons | Pressupostos 2020 | Empadronament |…

info ACCIÓ SOCIAL 23.04.2020

Núm. 229 | Sant Jordi | Renda bàsica | Confinament | Recollida de fons | Recursos educatius | Musicoteràpia |…

info ACCIÓ SOCIAL 09.04.2020

Núm. 228 | COVID-19 | Desigualtats | Execució Penal | Violència sexual infantil | Mentoria social | Dansa | Suport…

info ACCIÓ SOCIAL 26.03.2020

Núm. 227 | COVID-19 | Suspensió activitats | Sensellar | Addiccions | Microdonacions | Música | Equitat de gènere |…

info ACCIÓ SOCIAL 12.03.2020

Núm. 226 | Habitatge | Execució penal | Governança democràtica | Racisme | Apatrídia | Innovació social | Acolliment familiar…

info ACCIÓ SOCIAL 27.02.2020

Núm. 225 | Habitatge | Sensellarisme | Pressupostos 2020 | Execució penal | Conciliació | Discapacitat | Joves | Desigualtats…

info ACCIÓ SOCIAL 13.02.2020

Núm. 224 | Pressupostos | Sensellarisme | Discriminació laboral | Fiscalitat justa | Salut mental | Projecte Lliures | Joves…

info ACCIÓ SOCIAL 30.01.2020

Núm. 223 | Projecte Lliures | Reinserció social | Mentoria social | Salut mental | Sensellarisme | Emprenedoria | Violències…

info ACCIÓ SOCIAL 16.01.2020

Núm. 222 | INSOCAT | Joves migrats sols | Criminologia | Educació | Sensellarisme | Treball social | Refugi |…

info ACCIÓ SOCIAL 12.12.2019

Núm. 221 | Garantia de rendes | Projecte Lliures | Sensellarisme | Innovació | Igualtat | Violències masclistes | LGTBI…

info ACCIÓ SOCIAL 28.11.2019

Núm. 220 | Pobresa | Habitatge | Política penitenciària | Aliances | Dret a l'alimentació | Malalties visuals | Drets…

info ACCIÓ SOCIAL 14.11.2019

Núm. 219 | Joves migrats sols | Mentoria social | Sensellarisme | Tràfic de persones | Atur | Benestar |…